Kreative Trøndelag
Kreativetrondelag > Profilen > De 5 elementene > Ild

Ild

Illustrasjonen for ild er en ide som gnistrer. Du kan enten bruke symbolet alene eller bruke det sammen med kombinasjonselementet og skape et stort bål. Du står helt fritt hvor mange lag med gnistregn du vil bruke. De må derimot ikke settes sammen på en slik måte at de avviker fra eksemplet. De skal alltid ekspandere i størrelse og skal aldri berøre hverandre. For utforming gjelder de samme reglene som for ideogrammene dvs. du har stor frihet i å gjengi symbolene (se eget pkt. under 4. Ideogrammer). Alle profilens farger kan brukes.


Bruk av utsnitt etc...

 

 

Last ned:

FIRE SYMBOL bitm.tif

FIRE SYMBOL pattern bitm.tif

 


Utskriftsvennlig versjon